AKREDYTACJE DLA MEDIÓW

W celu zapewnienia redakcjom mediów dogodnych warunków do przygotowania materiałów z Festiwalu Kultury Alternatywnej FRYTKA OFF ustalono następujące warunki i zasady udzielania akredytacji dziennikarskich:
termin zgłoszeń upływa w dniu 8 czerwca 2011 r.
zgłoszenia przyjmuje Wydział Kultury, Promocji i Sportu UM,
zgłoszenia należy wysyłać na adres: mfijolek@czestochowa.um.gov.pl
zgłoszenie winno obejmować imię i nazwisko dziennikarza do akredytacji oraz nazwę i adres redakcji.

Regulamin akredytacji dziennikarskich
1.Akredytacja umożliwia przebywanie na terenie, na którym odbywa się Festiwal Kultury Alternatywnej FRYTKA OFF w godzinach 15:00 – 00:00 w dniach 10- 11czerwca 2011r.
2.Akredytowany dziennikarz będzie miał możliwość porozmawiania z wykonawcami i organizatorami Festiwalu, 
3.Aby otrzymać akredytację należy wysłać zgłoszenie do dnia 8 czerwca 2011 na adres mfijolek@czestochowa.um.gov.pl
4.Po przybyciu na konferencję należy zgłosić się do punktu rejestracyjnego w celu odebrania identyfikatora oraz materiałów konferencyjnych

Szczegółowych informacji udziela:
Magdalena Fijołek – Wydział Kultury, Promocji i Sportu UM, tel: 34 37 07 330 lub 502 099 574