AKREDYTACJE

W celu zapewnienia redakcjom mediów dogodnych warunków do przygotowania materiałów z Festiwalu Frytka OFF-jazd ustalono następujące warunki i zasady udzielania akredytacji:
termin zgłoszeń upływa w dniu 22 czerwca 2017 o godzinie 12:00
– zgłoszenia należy wysyłać na adres: mfijolek@czestochowa.um.gov.pl
– zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dziennikarza/ fotoreportera/ operatora oraz nazwę i adres redakcji.

Regulamin akredytacji dziennikarskich:

1.Akredytacja umożliwia przebywanie na terenie, na którym odbywają się darmowe i ogólnodostępne wydarzenia, w szczególności 24 czerwca w godz. 17.00-25 czerwca 01.30 w obszarze przy scenie muzycznej oraz 25 czerwca podczas Pikniku Teatralnego w godzinach 12:00 – 22:30.
2.Akredytowany dziennikarz będzie miał możliwość porozmawiania z niektórymi wykonawcami i organizatorami Festiwalu w Press-roomie. Chęć przeprowadzenia wywiadu należy wcześniej zgłosić pod ten sam adres mailowy.
3.Zasady fotografowania dla akredytowanych fotoreporterów i ekip telewizyjnych obowiązujące przy scenie muzycznej 24 i 25 czerwca zostaną wysłane do akredytowanych redakcji do godz.15.30 23 czerwca.
4.Akredytacje należy odbierać podczas Festiwalu w press-roomie.

Organizator poprosi o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.