W celu zapewnienia redakcjom mediów dogodnych warunków do przygotowania materiałów z Festiwalu Kultury Alternatywnej FRYTKA OFF ustalono następujące warunki i zasady udzielania akredytacji dziennikarskich – AKREDYTACJE