Zieleń pośród betonu? My jesteśmy jak najbardziej za! Dlatego 10 i 11 czerwca podczas Festiwalu Frytka Off w ramach happeningu Katarzyny Szczypior FLORA URBANA w Alei Piłsudskiego pojawią się mobilne obiekty (klatki z roślinami wewnątrz), które stanowić będą tymczasowe elementy 'wystroju/wyposażenia' miasta! Będą one mogły pełnić funkcje ławek, stolików lub po prostu ozdabiać miejską przestrzeń. Poprzez pojawienie się 'elementu żywego' jakim są rośliny, ta instalacja ma zwrócić naszą uwagę na zjawisko zanikania przestrzeni zielonych w centrach miast. Artystka swoim happeningiem podejmuje także próbę „ożywienia”  przestrzeni  publicznej, wchodząc w  'dialog' z jej odbiorcami – mieszkańcami miasta. Więcej o projektach Katarzyny Szczypior przeczytasz tutaj.