AKREDYTACJE

W celu zapewnienia redakcjom prasowym / mediom dogodnych warunków do przygotowania materiałów z Festiwalu Frytka OFF ustalono następujące warunki i zasady udzielania akredytacji:
– termin zgłoszeń upływa 21 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00
– zgłoszenia należy wysyłać na adres: sbielecka@czestochowa.um.gov.pl
– zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dziennikarza/fotoreportera/operatora oraz nazwę i adres redakcji.

Regulamin akredytacji dziennikarskich:

  1. Akredytacja umożliwia przebywanie na terenie, na którym odbywają się darmowe i ogólnodostępne wydarzenia, w szczególności 25 czerwca, od godz. 15.30 do godz. 1.30 w wydzielonym obszarze przy scenie muzycznej.
  2. Akredytowany dziennikarz będzie miał możliwość kontaktu/rozmowy z wykonawcami, którzy wyrażą na to zgodę i organizatorami Festiwalu w miejscu wskazanym przez organizatora. Chęć przeprowadzenia wywiadu należy wcześniej zgłosić pod ten sam adres mailowy.
  3. Zasady fotografowania dla akredytowanych fotoreporterów i ekip telewizyjnych obowiązujące przy scenie muzycznej 25 czerwca zostaną wysłane do akredytowanych redakcji do 23 czerwca do godz.15.30. Są też dostępne TUTAJ.
  4. Akredytacje należy odbierać podczas Festiwalu w press-roomie, który będzie się znajdował przy wjeździe na teren festiwalowy (namiot przy parkingu od ul. Kordeckiego).
  5. Organizator przy wydaniu akredytacji poprosi o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.