Akredytacje
W celu zapewnienia redakcjom prasowym/mediom dogodnych warunków do przygotowania materiałów z Festiwalu Frytka OFF ustalono następujące warunki i zasady udzielania akredytacji:
- termin zgłoszeń upływa 21 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00
- zgłoszenia należy wysłać na adres sbielecka@czestochowa.um.gov.pl
- zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dziennikarza/fotoreportera/operatora oraz nazwę i adres redakcji.
Regulamin akredytacji dziennikarskich:
- Akredytacja umożliwia przebywanie na terenie, na którym odbywają się darmowe i ogólnodostępne wydarzenia, w szczególności 24 czerwca, od godzi. 17.00 do 1.30 w wydzielonym obszarze przy scenie muzycznej.
- Akredytowany dziennikarz będzie miał możliwość kontaktu/ rozmowy z wykonawcami, którzy wyrażą na to zgodę i organizatorami Festiwalu w miejscy wskazanym przez organizatora. Chęć przeprowadzenia wywiadu należy wcześniej zgłosić pod ten sam adres mailowy.
- Rejestracja dźwięku i obrazu w wyznaczonym dla mediów miejscu przy scenie muzycznej może odbywać się przez pierwsze 10 min koncertu każdego z artystów. Po tym czasie dziennikarze/fotoreporterzy/operatorzy proszeni są o opuszczenie terenu pod sceną.
- Podczas koncertu dopuszczone jest rejestrowanie materiału o charakterze reporterskim o czasie do 3 minut.
- Zasady rejestracji dźwięku i obrazu akredytowanych dziennikarzy/fotoreporterów/operatorów określają także poszczególne agencje artystów.
- Akredytacje należy odebrać w dniu Festiwalu w press-roomie, który będzie się znajdował przy wjeździe na teren festiwalowy(namiot przy parkingu od ul. Kordeckiego) od 16.00-18.00.
- organizator przy wydaniu akredytacji poprosi o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.