AKREDYTACJE MEDIALNE  NA CZĘSTOCHOWSKI FESTIWAL KULTURY ALTERNATYWNEJ FRYTKA OFF
19-20 CZERWCA 2015

W celu zapewnienia redakcjom mediów dogodnych warunków do przygotowania materiałów z
Częstochowskiego Festiwalu Kultury Alternatywnej Frytka OFF ustala się następujące warunki i zasady udzielania akredytacji dziennikarskich:

termin zgłoszeń upływa w dniu 16 czerwca 2015 o godzinie 12:00
– zgłoszenia należy wysyłać na adres: mfijolek@czestochowa.um.gov.pl
– zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dziennikarza do akredytacji oraz nazwę i adres redakcji.

Regulamin akredytacji dziennikarskich:

1.Akredytacja umożliwia przebywanie na terenie, na którym odbywają się darmowe
i ogólnodostępne (nie biletowane) wydarzenia, w szczególności 19 czerwca w godz. 18.00-23.30 w obszarze przy małej scenie muzycznej oraz 20 czerwca przy scenie głównej w godzinach 16:30 – 23:10.

2.Akredytowany dziennikarz będzie miał możliwość porozmawiania z niektórymi wykonawcami i organizatorami Festiwalu w Press-roomie. W tej sprawie zgłoszenia należy przesyłać bezpośrednio na adres mfijolek@czestochowa.um.gov.pl lub podczas trwania festiwalu w press roomie.

3.Zasady fotografowania dla akredytowanych fotorepoerterów i ekip telewizyjnych zostaną przesłane bezpośrednio do zgłaszających się ekip.

3.Akredytacje należy odbierać podczas Festiwalu w press-roomie.

Organizator poprosi o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Szczegółowe informacje udziela:
tel: 34 37 07 666 mfijolek@czestochowa.um.gov.pl

Lista imprez nieobjętych akredytacjami:
1.Parada.
2. Spektakle teatralne.