Polityka prywatności

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Miasta Częstochowy  frytka.czestochowa.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu miasta Częstochowy pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Częstochowy. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miasta Częstochowy.
Urząd Miasta Częstochowy oświadcza, że respektuje prawo do prywatności i nie gromadzi danych, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), pozwalającymi na identyfikację użytkownika.

Odnośniki do innych stron
Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki Urzędu. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Miasto Częstochowa nie odpowiada za treści zamieszczone w serwisach, do których odnośniki znajdują się na stronie frytka.czestochowa.pl

Cookies
Poprzez pliki cookie (ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

facebook  – sluży do sledzenia użytkowników poprzez mechanizmy facebooka umieszczona na naszej stronie.

Kontakt
Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: frytkaoff@czestochowa.um.gov.pl
Korzystając z serwisów internetowych Urzędu Miasta Częstochowy akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu frytka.czestochowa.pl

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu frytka.czestochowa.pl, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.