warsztaty graffiti

O WARSZTATACH

Frytka OFF zaprasza wszystkich zainteresowanych graffiti i szeroko rozumianą sztuką ulicy na wyjątkowe zajęcia, które prowadzone będą pod czujnym okiem MONSTFURA – artystycznego projektu powołanego do życia w 2006 r. przez dwóch młodych artystów z Częstochowy. Monstfur w swoich projektach w przestrzeni miejskiej posługuje się przede wszystkim grafiką szablonową, do której matryce szablonów są wykonywane ręcznie.

Głównym celem warsztatów będzie zapoznanie się z techniką szablonu – najstarszą i zarazem jedną z najprostszych technik graficznych, liczącą sobie wiele tysięcy lat. Poznamy też miejsce, jakie zajmuje szablonowe działanie w historii sztuki, oraz najważniejszych artystów posługujących się tą techniką. Podczas zajęć poznacie niesamowite możliwości jakie niesie ze sobą połączenie prymitywnej techniki z nowoczesną technologią farb aerozolowych. Zaczerpniecie wiedzę z zakresu projektowania graficznego oraz syntezy i przekształcania obrazu w technice cyfrowej. Dowiecie się również jak bardzo multimedialna może być praca z szablonem, zarówno na poziomie projektowym, jak i podczas realizacji obrazu. Celem zajęć będzie też stworzenie wspólnego dzieła – od projektu po wykonanie. Powstały obraz, który na trwale zapisze się w ulicy Piłsudskiego, będzie spójny, a zarazem zawierać będzie indywidualny ślad każdego z uczestników.

PROGRAM WARSZTATÓW

Dzień 1.
Wstęp – zapoznanie się z uczestnikami, wprowadzenie w temat stosowania szablonu w ramach szeroko pojętej sztuki ulicznej. Prelekcja, przedstawienie rysu historycznego techniki szablonu wsparte pokazem slajdów i krótkich form filmowych, prezentacja własnej twórczości. Zapoznanie się z tematem warsztatów. Zapoznanie się z tematem zajęć. Czas na pytania, rozmowy, dyskusje.

Dzień 2.
Uczestnicy przynoszą ze sobą swoje pomysły: fotografie, rysunki, projekty. Analiza i dyskusja na temat przyniesionych materiałów, próby „przetłumaczenia” projektów na język techniki szablonu. Początek drogi do unifikacji indywidualnych projektów w celu stworzenia spójnej docelowej wizji. Każdy uczestnik zaprezentuje swoje osobiste działania, co sprowokuje wiele koncepcji i rozwiązań technicznych. Różnorodność medialna wzbogaci dyskusje, stworzy wiele „problemów” do rozwiązania.

Dzień 3.
Dalszy ciąg szeroko pojętego projektowania i przetwarzania pomysłów, równolegle wycinamy pierwsze szablony, robimy odbitki, poznajemy techniki malowania, stopniowo klaruje się ostateczna wizja wspólnej pracy.

Dzień 4.
Mamy już wyciętych wiele matryc szablonowych, co pozwala na zapoczątkowanie malowania właściwego obrazu. W dalszym ciągu poznajemy techniki i sposoby malowania.

Dzień 5.
Ostatni dzień warsztatów przeznaczony jest na malowanie wspólnego obrazu, budowanie z szablonowych modułów spójnej kompozycji. Uczestnicy trzymają się założonej koncepcji, ale tak aby zostawić sobie dużo miejsca na spontaniczność. Celem głównym jest bowiem, by praca była spójna i respektująca indywidualność każdego z autorów jednocześnie. Powstanie obraz przypominający kolaż – przemyślana kompozycja złożona z samodzielnych elementów.

UWAGI DODATKOWE

Tematem warsztatów będzie „Człowiek w komunikacji społecznej”. Temat ten będzie dobrym pretekstem do wnikliwego przyjrzenia się graficznym aspektom otaczającej nas przestrzeni miejskiej. Temat ten jest dość szeroki, porusza zarówno kwestię współczesnej graficznej komunikacji wizualnej, jak i być może skłoni do refleksji na temat ludzkiej indywidualności w intensywnym informacyjnym szumie. 

Podczas trwania warsztatów cały czas do dyspozycji uczestników będzie aparat cyfrowy i komputer, na którym materiały poddawane będą syntezie i przekształceniom. Do dyspozycji cały czas będą też wszelkie potrzebne akcesoria – farby, markery, noże, kartony. Warsztatom towarzyszyć będą prowadzone spontanicznie dyskusje, a prowadzący warsztaty otwarci są na wszystkie pomysły i niespodzianki, jakie wynikną podczas zajęć. 

TERMIN WARSZTATÓW
06.06 – 10.06 w godz. 14.00 – 20.00

MIEJSCE ZAJĘĆ
Częstochowa, namioty warsztatowe na terenie Konduktorowni

PROWADZĄCY WARSZTATY
Monstfur (Częstochowa) oraz gość specjalny: Simpson (Warszawa)


UDZIAŁ W WARSZTATACH

Zaproszenie na Warsztaty Graffiti skierowane jest do każdego zainteresowanego działaniami plastycznymi z zakresu grafiki szablonowej w kontekście w przestrzeni zewnętrznej, kto ukończył 15 lat.
Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na maila:  monstfur@o2.pl Liczb uczestników warsztatów jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się na nie decyduje kolejność nadesłania maila potwierdzającego chęć wzięcia udziału w warsztatach. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja.
Organizator warsztatów może odmówić przyjęcia zgłoszenia za podaniem przyczyn.
Zakłada się liczbę uczestników nie większą niż 15 osób.
Od osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda prawnego opiekuna na udział w warsztatach.
Udział w warsztatach jest bezpłatny!!!
Na zakończenie Warsztatów wszyscy otrzymują CERTYFIKATY UCZESTNICTWA wydane przez Urząd Miasta Częstochowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania znajdziesz tutaj