BEZPIECZEŃSTWO

INFORMACJA dot. spraw organizacyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy plenerowej Festiwal Kultury Alternatywnej FRYTKA OFF

Organizacja ruchu

Od godz. 3.00 rano 10 czerwca 2011 roku do godz. 2.00 rano 12 czerwca 2011 roku obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego.
Najistotniejsze zmiany :

  • całkowite zamknięcia dla ruchu nitki zachodniej ul. Piłsudskiego (przyległej do parkingu przed dworcem PKP) na odcinku od wjazdu w ul. Katedralną do budynku Konduktorowni,
  • udostępnienie dla ruchu lokalnego (mieszkańcy i osoby prowadzące działalność handlową i usługową) nitki wschodniej ul. Piłsudskiego od nr 9 (Hotel Polonia) do nr 23  z wjazdem od ul. Piotrkowskiej,
  • przeniesienie postoju TAXI z ul. Piłsudskiego  na ul. Katedralną;
  • całkowity zakaz parkowania pojazdów na parkingu przed dworcem PKP od godz. 3.00 rano 10 czerwca 2011 r. do godz. 2.00 rano 12 czerwca 2011 roku;
  • autobusy podmiejskie mające swoje końcowe na ul. Piłsudskiego będą kończyć kurs na Placu Daszyńskiego;

O wszystkich powyższych zmianach  mieszkańcy oraz użytkownicy lokali handlowych i usługowych są informowani na bieżąco przez organizatorów imprezy.

Zabezpieczenie imprezy

Imprezę zabezpiecza Agencja Ochrony „DOMINATOR”, która w okresie szczytowym  – podczas organizacji imprezy masowej od godz. 15.30 do godz. 23.30 11 czerwca 2011 r. wystawi 56 pracowników ochrony, natomiast od poniedziałku 6 czerwca 2011 roku do piątku 10 czerwca 2011 roku  (na czas warsztatów artystycznych oraz pierwszego dnia festiwalowego (nie objętego imprezą masową) wystawi od kilku do kilkunastu pracowników ochrony.
Pracowników ochrony wspomagać będą funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Straży Miejskiej oraz Służby Ochrony Kolei.
Sztab dowodzenia zlokalizowany będzie w budynku Konduktorowni.
Na terenie imprezy masowej funkcjonować będą dwa punkty medyczne : jeden w ambulansie Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanym obok budynku dawnego szaletu dworcowego, drugi w budynku Konduktorowni.