(Microsoft Word - Za263271cznik 3 sopocki teatr ta361ca.doc)

Sopocki Teatr Tańca: SPEKTAKL NATURA

z inspiracji poezja Bolesława Leśmiana
Koncept, scenariusz: Joanna Czajkowska
Choreografia i reżyseria: Joanna Czajkowska
Choreografia i taniec: Joanna Czajkowska, Katarzyna Antosiak, Maria Miotk, Monika Grzelak, Kacper Matuszewski, Jacek Krawczyk, Paweł Rymarczyk
Kostiumy i scenografia: Julia Poranska, Beata Hadas
Muzyka: Rafał Kowal
Wizualizacje / film: [OTO OKO] – Natalia Osuch, Dominik Rudasz
Fotografia promujace: Bartosz Cybowski
Reżyseria świateł: Bartosz Cybowski / Artur Aponowicz
Czas: 50 minut

Ciało me wklęte w korowód istnienia,

Wzruszone słońcem od stóp aż do głów,
Zna ruchy dziwne i znieruchomienia,
Które zeń w śpiewie przechodzą do słów […]

Bolesław Leśmian ze zbioru „Dziejba leśna”

Ideą spektaklu jest oddanie znaczenia i założeń filozoficznych poezji Leśmiana z uwzględnieniem trójkąta Natura – Bóg – Człowiek. Choć dla poety stworzenie pierwotnego, ludowego mikrokosmosu było sposobem przedstawienia rozważań na temat stosunku natury i człowieka, jednostki i zbiorowosci, sztuki i metafizyki, STT celowo rezygnuje z oczywistej „ludowości” na rzecz panteizmu i animalizmu wyrażającego się w niedosłownych postaciach (tancerze jako skrzyżowanie ludzi, zwierząt i roślin) oraz symbolizmu – rytm i melodyka wiersza mające wywoływać określony nastrój. Leśmian był wierny wymagającej konstrukcji sylabotonicznej, nadającej specyficzny rytm jego poezji, który jest też ważnym elementem spektaklu.

Sopocki Teatr Tańca zaprasza zatem widza do świata z pogranicza ballady i fantasy, w którym pobrzmiewa echo romantyzmu, a także symbolizm.

„NATURA” powstała z poszukiwań stricte literacko-choreograficznych, sceniczna forma spektaklu jest jednak bogata i lekka, cieszyć będzie zarówno widza dorosłego, jak i młodego.