TERMINUS A QUO, założył (4 stycznia 1976roku) i stworzył na swoje podobieństwo demiurg, brodacz i skandalista teatralny, wizjoner, mistrz pióra i twardej ręki reżyserskiej – Edward Gramont, pracując od podstaw nad formą a także metodą pracy twórczej. Od początku swego istnienia „TERMINUS A QUO” był teatrem niepokornym, poszukującym, kontestującym, eksperymentującym – przekraczającym sztywne ramy teatralne, ale też sentymentalnie powracajacy od czasu do czasu do klasyki czy też do spektakli utrzymanych w kategoriach głębokiej poetyki. TAQ występował na
wielu festiwalach między innymi: KONFRONTACJE TEATRALNE w Lublinie nurt OFF, UNIDRAM w Poczdamie (Niemcy), ŁÓDZKIE SPOTKANIA TEATRALNE w Łodzi (pięciokrotnie), MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY MALTA nurt OFF w Poznaniu (czterokrotnie). Spektakle TERMINUSA to najczęściej adaptacje utworów literackich. Utwory te często należą do kanonu literatury światowej, ale też są wśród nich utwory zupełnie nieznane. Podczas Festiwalu Frytka OFF teatr zaprezentuje spektakl „Laski” .

„Laski” to widowisko plenerowe, realizowane tak w warunkach miejskich jak i plenerowych (zielona trawka), realizowane w warunkach dziennych jak i nocnych.

Treść jest szalenie enigmatyczna ale można wyłowić z niej wyraźne obrazy rustykalne, nowoorleńskie, szyk lat czterdziestych XX wieku, mozolny trud budowania socrealistycznej ojczyzny czy też odjazdowy wygłup pseudoartystycznych miraży w destrukcyjnej etiudzie „The Good Doctor”. Z pewnością jest to jedna z najciekawszych propozycji plenerowych Teatru TERMINUS A QUO, bardzo gęsto utkana z szybko zmieniających się plastycznych obrazów. Treść spektaklu to rzut oka na sztukę polską przez pryzmat sztuki naiwnej, ludowej, siermiężnej, sięgającej korzeniami
socrealizmu, a także sztuki współczesnej w postaci synkretyzmu postaw od cyborgowych robotów, do medytacji w ciszy i tańca butoh. Spektakl firmowany przez Teatr TERMINUS A QUO.

Facebook artysty