Katarzyna Szczypior

Tymczasowe instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej tej artystki poruszają problem zanikania przestrzeni zielonych w centrach miast. Swoiste poszukiwanie natury w zabetonowanej tkance miasta. Obiekty (wśród nich żywa materia – trawa) użyte w instalacji, umieszczone w zabrukowanej przestrzeni ścisłego centrum miasta poprzez formę i umiejscowienie eliminują dystans pomiędzy obiektem a odbiorcą, zachęcają do interakcji, mogą stać się elementem edukacyjnym, otwierającym na inny sposób myślenia mieszkańców o jakości 'wspólnej' przestrzeni. Flora Urbana czyli przywracanie natury w zabetonowanej tkance miasta, wykonane zostanie przez Niezależną Jednoosobową i Jednodniową Instytucję Kultury – Katarzynę Szczypior.