warsztaty teatralne

O WARSZTATACH

Z myślą o częstochowianach FRYTKA OFF do udziału i prowadzenia tych warsztatów zaprosiła aktorów Teatru Porywacze Ciał! Będzie to niepowtarzalna okazja do pracy z profesjonalistami, którzy prowadzą działalność warsztatową dla studentów, młodzieży, osób zainteresowanych egzaminami do szkoły teatralnej, a także osób na co dzień posługujących się głosem w swoim zawodzie (praca nad emisją głosu i wyrazistością mowy).
Okazja tym bardziej niepowtarzalna, że finalnym dziełem warsztatów będzie przygotowany podczas nich spektakl, który wspólnie wystawicie w piątek, 10 czerwca, podczas pierwszego dnia FESTIWALU. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach na ekspresję ciała, uwalnianie emocji kumulujących się podczas codziennych, rutynowych czynności, oraz na koncentrację. W ramach zajęć prowadzone będą dyskusje, podczas których i uczestnicy i prowadzący wymieniać się będą pytaniami i dzielić spostrzeżeniami.  Warsztaty będą podzielone na kilka etapów: zajęcia dotyczące ekspresji ciała, ćwiczenia psychofizyczne, ćwiczenia na koncentrację i uwalnianie emocji, praca nad emisją głosu i wyrazistością mowy, praca indywidualna oraz ćwiczenia z partnerem i w grupie.

PROGRAM WARSZTATÓW

Dzień 1.
Rozpoczęcie warsztatów – rozpoznanie grupy, przedstawienie programu pracy, koncepcji finałowego spektaklu; zajęcia z ekspresji ciała – ćwiczenia psychofizyczne  – godz. 14.00-16.00
Przerwa – godz. 16.00-17.00
Druga część zajęć warsztatowych, ćwiczenia psychofizyczne mające na celu pozbycie się wewnętrznych blokad – poznawanie możliwości własnego ciała – godz. 17.00 – 20.00 

Dzień 2.
Praca nad scenariuszem finałowego spektaklu po warsztatowego; podział ról, koncepcja scenograficzna – godz. 14.00-16.00
Przerwa – godz. 16.00-17.00
Druga część zajęć warsztatowych, ćwiczenia – pierwsze próby fragmentów spektaklu – godz. 17.00 – 20.00 
 
Dzień 3.
Dyskusja nad koncepcją spektaklu – jego realizacją; indywidualna praca nad rolą;  realizacja scenografii – godz. 14.00-16.00
Przerwa – godz. 16.00-17.00
Druga część zajęć teatralnych, praca nad emisją głosu – ćwiczenia dykcyjne; przygotowujące do działań ulicznych; realizacja scenografii – godz. 17.00 – 20.00 

Dzień 4.
Próby poszczególnych fragmentów spektaklu; indywidualna praca nad rolą;  realizacja scenografii – godz. 14.00-16.00
Przerwa – godz. 16.00 -17.00
Druga część warsztatów – próby spektaklu – godz. 17.00 – 20.00 

Dzień 5.
Próby całości spektaklu – godz. 12.00 – 15.00
Pokaz spektaklu powarsztatowego – godz. 15.00 – 16.00

TERMIN WARSZTATÓW
06.06 – 10.06 w godz. 14.00 – 20.00


MIEJSCE ZAJĘĆ
Częstochowa, namioty warsztatowe na terenie Konduktorowni

PROWADZĄCY WARSZTATY
Aktorzy Teatru Porywacze Ciał

UDZIAŁ W WARSZTATACH
Zaproszenie na Warsztaty Teatralne skierowane jest do każdego zainteresowanego działaniami teatralnymi, kto ukończył 15 lat.
Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach Teatralnych jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na maila: ankawarsztaty@gmail.com
Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się na nie decyduje kolejność nadesłania maila potwierdzającego chęć wzięcia udziału w warsztatach. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja.
Organizator warsztatów może odmówić przyjęcia zgłoszenia za podaniem przyczyn.
Zakłada się liczbę uczestników nie większą niż 15 osób.
Od osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda prawnego opiekuna na udział w warsztatach.
Udział w warsztatach jest bezpłatny!!!
Na zakończenie Warsztatów wszyscy otrzymują CERTYFIKATY UCZESTNICTWA wydane przez Urząd Miasta Częstochowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania znajdziesz tutaj